Lấy ý kiến dự thảo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 25-11-2019, 09:39

TTXVN - Ngày 22-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW chủ trì hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết; mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ CCTP giai đoạn 2020-2035. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sáưch pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; mô hình kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra; về chế định hội thẩm nhân dân; về xây dựng, hoàn thiện chế định bổ trợ tư pháp; về cơ chế phân bổ ngân sách đối với các chức danh tư pháp và cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; sự lãnh đạo của Đảng và giám sát của cơ quan dân cử, giám sát nhân dân đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, CCTP là vấn đề đặc biệt hệ trọng liên quan đến các thể chế chính trị, quyền con người, quyền công dân và sự ổn định phát triển của đất nước. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết, vừa đề cập đến những vấn đề chiến lược, vừa đề cập đến những vấn đề cụ thể. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị theo kế hoạch.