Lào Cai nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn

Thứ Sáu, 08-11-2019, 09:35

Khắc phục những bất cập trong công tác xây dựng Ðảng ở địa bàn có 25 dân tộc thiểu số và 44 xã vùng cao, biên giới, Tỉnh ủy Lào Cai tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vùng khó khăn, đặc thù.

Bằng nhiều hình thức góp ý xây dựng Ðảng, các cấp ủy tập hợp ý kiến của lãnh đạo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các bí thư chi bộ điển hình ở huyện, xã và thôn bản, nhằm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và đảng viên. Các cấp ủy tập trung nâng cao năng lực nắm bắt thực tiễn, ban hành nghị quyết sát thực tiễn, đúng và trúng vấn đề cuộc sống đòi hỏi; phân công nhiệm vụ đảng viên cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ; tập trung phát triển đảng ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, xóa tình trạng thôn, bản không có đảng viên, chi bộ ghép.

Cấp ủy từ tỉnh đến xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Ðến nay, tất cả các thôn, bản có đảng viên, 75% số chi bộ có cấp ủy. Nhiều giải pháp triển khai hiệu quả, hướng tới xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy bảo đảm về số lượng và chất lượng, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực ra nghị quyết và đưa nghị quyết vào đời sống ở cơ sở.

Ðối với đảng viên, thực hiện "5 tiên phong": Tiên phong về nhận thức lý luận và nghị quyết, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoạt động thực tiễn và phong cách làm việc; "5 việc phải làm": Nói và viết theo đường lối, nghị quyết của Ðảng, rèn luyện chuyên môn và năng lực công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu cao phê bình, tự phê bình.

★ Hạ Long mở rộng dự án tăng trưởng xanh

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư tiếp tục dự thảo kế hoạch duy trì các dự án về thúc đẩy tăng trưởng xanh của vịnh Hạ Long, giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu nâng cao chất lượng các dự án đã kết thúc và mở rộng ra toàn tỉnh. Ðáng chú ý là thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long thông qua thực hiện các chính sách môi trường bền vững trong các ngành trọng điểm và thực hiện chính sách phát triển ngành du lịch.

Sau ba năm triển khai dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long giai đoạn 2, do UBND tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện đã tạo được cơ chế để thúc đẩy tăng trưởng xanh. Quảng Ninh tiếp tục đề ra mục tiêu, kế hoạch hằng năm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương chủ trì thực hiện.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Ðầu tư là cơ quan thường trực triển khai giai đoạn sau dự án. Sở Du lịch phối hợp các địa phương tiếp tục duy trì, mở rộng các tuyến du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng vùng miền; đồng thời đề xuất tăng hằng năm nguồn Quỹ bảo vệ môi trường. Về tiết kiệm năng lượng, Sở Công thương có trách nhiệm coi đây là chỉ tiêu nghiêm ngặt trong các hoạt động của doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai chương trình nông nghiệp hữu cơ, đồng thời phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân sử dụng phân bón hữu cơ…

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức truyền thông tốt hơn về tăng trưởng xanh đến người dân, doanh nghiệp, nhất là đối tượng học sinh; duy trì xuất bản Sách trắng tăng trưởng xanh, có thêm phụ lục… Ðồng thời đề nghị JICA nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thông qua doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ của Quảng Ninh và nhiều dự án khác; quan tâm các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long...

PV và TTXVN