Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình

Thứ Năm, 17-10-2019, 04:55

Tối 16-10, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm "Ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình (18-10-1959 - 18-10-2019)" và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ: Khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác, 60 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 bình quân đạt 8,21%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng. Ðời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tăng lên rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3,6%.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, quân và dân Ninh Bình đạt được trong những năm qua. Ðồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu xứng đáng với niềm tin của nhân dân; tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường; chú trọng bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ quần thể danh thắng Tràng An, là nguồn lực phát triển kinh tế, giúp Ninh Bình trở thành vùng du lịch trọng điểm.

Ðồng chí tin tưởng, với truyền thống văn hóa lịch sử, với niềm vinh dự tự hào được năm lần đón Bác Hồ về thăm, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình phải phấn đấu sớm đưa Ninh Bình trở thành tỉnh giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương; bồi đắp thêm niềm tự hào về Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Từ đó quyết tâm thực hiện nêu gương về đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV