Kỷ luật nhiều cán bộ viện kiểm sát có hành vi đánh bạc

Thứ Năm, 25-06-2020, 15:38
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

NDĐT - Thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, tại kỳ họp thứ 41 đã xem xét thi hành kỷ luật và đề xuất thi hành kỷ luật hàng loạt đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện: Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên của các đơn vị này đã vi phạm nghiêm trọng Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; mà cụ thể là đánh bạc.

Cụ thể, cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ; cách chức Chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Cảnh cáo đối với các đồng chí: Lò Văn Vượng, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Trọng Hùng, Ủy viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Phòng 1; Nguyễn Hữu Toàn, Kiểm sát viên Phòng 1; Bàn Văn Hòa, bảo vệ và Nguyễn Văn Vũ, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu; Nguyễn Minh Đức, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ.

Khiển trách đối với đồng chí Vũ Đức Hoàng, Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nông Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Cũng với những vi phạm như trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Hoàng Đình Đạt, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện này cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Trình, lái xe, đảng viên Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường.

TRẦN TUẤN