Kiên quyết với cán bộ vi phạm kỷ luật

Thứ Ba, 10-12-2019, 06:17

Vừa qua, thông tin về việc xử lý kỷ luật đảng viên, giáng chức vụ, đưa ra khỏi ngành hai đồng chí cán bộ công an của thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên vì có hành vi gây rối, miệt thị nhân viên hàng không, xúc phạm người bán hàng… nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân.

Theo ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên, Ðảng ta đang tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII nhằm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Một trong những nội dung quan trọng là chỉnh đốn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên. Ðến nay, đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh như vậy, là những cán bộ của lực lượng được Ðảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhưng hai cán bộ này lại có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật đảng viên, vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp. Những hành động đó đi ngược tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đồng thời đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả phấn đấu chung của toàn Ðảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Do vậy, quyết định xử lý kỷ luật nghiêm đối với hai đồng chí cán bộ nêu trên là hoàn toàn chính xác. Công tác nắm tình hình, kiểm tra, xem xét, xử lý kịp thời, khách quan của các cơ quan, đơn vị quản lý cũng được đánh giá cao.

Chung quanh câu chuyện này, có những ý kiến bàn luận rằng, những vi phạm của hai đồng chí cán bộ công an được biết đến mà xử lý kịp thời là bởi hành vi diễn ra ở nơi đông người, có phương tiện ghi hình. Nhưng nếu trong thực tế, có những vi phạm tương tự xảy ra ở những điều kiện, hoàn cảnh khác thì sẽ ra sao? Chủ trương của Ðảng đã rõ, là phải kiên quyết loại bỏ những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn các tổ chức, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tăng cường các hình thức kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, dù ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào và bất kể người đó là ai.

HOÀI NAM