Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 13-12-2019, 04:16

Ngày 12-12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn, nhất là thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế nêu gương đối với người đứng đầu; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; tăng cường vai trò của người lãnh đạo cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tuyệt đối bỏ cơ chế xin cho; tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý những vụ việc vi phạm, nhất là đối với lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, vụ việc gây bức xúc trong xã hội; đẩy nhanh việc đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng.

PV