Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai, 16-09-2019, 17:19
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

NDĐT - Ngày 16-9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai trương và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hưng Yên thực hiện chức năng công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính, các nội dung thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm; hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên có 50 công chức, viên chức thuộc 15 cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh Hưng Yên cử ra làm việc tại trung tâm; bốn người thuộc ba cơ quan ngành dọc của T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh là Điện lực, Bảo hiểm xã hội và Cục Thuế tỉnh.

Việc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng một nền hành chính công hiện đại, hiệu quả, minh bạch.

PHẠM HÀ