Khai mạc Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Bạc Liêu

Thứ Năm, 04-06-2020, 16:49
Lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Hồng Dân, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020.

NDĐT - Ngày 4-6, Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Có hơn 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.722 đảng viên trong Đảng bộ huyện dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện Hồng Dân có truyền thống cách mạng, nơi thành lập Khu căn cứ Xứ ủy Nam Bộ (chống Pháp), Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (chống Mỹ). Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hồng Dân đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Trong 26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, có 23/26 chỉ tiêu đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt và hoàn thành khá sớm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, bình quân hằng năm đạt 10,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết là 57 triệu đồng), tăng 27,47 triệu đồng so năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.245 tỷ đồng, tăng 16,2 % (chỉ tiêu Nghị quyết 12%).

Trong năm năm qua, huyện đã huy động 411,628 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến cuối tháng 9-2019, có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết và thời gian hoàn thành sớm hơn một năm so tiến độ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực đến mọi mặt của huyện. Đặc biệt, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo tích cực, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tốt. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,33%...

Các đại biểu dự Đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Bạc Liêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ: Hồng Dân là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang kiên cường qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hồng Dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng trong chống giặc ngoại xâm, đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đặc biệt nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội mẫu của tỉnh, là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - khát vọng - phát triển”. Vì vậy, các đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm tính liên tục, kế thừa và đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo huyện trong tình hình mới…

TRỌNG DUY