Đại hội Đảng bộ các cấp, tiết tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hưng Yên tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với phục vụ đại hội

Thứ Ba, 26-05-2020, 03:15

Ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng (Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) và 12 đồng chí bí thư cấp ủy các tổ chức đảng được kiểm tra. Việc kiểm tra nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân tron

Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề nảy sinh phức tạp, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung vào cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ được quy hoạch nhân sự cấp ủy khóa mới, kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tháng 2-2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng gồm 15 đồng chí.

Tổ giúp việc đã phân công nhiệm vụ các thành viên; chỉ đạo cán bộ tiếp dân duy trì nghiêm túc công tác tiếp đảng viên, công dân hằng tuần, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

★ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Ðịnh vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, địa phương và các nhà trí thức, khoa học trong tỉnh vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phần lớn ý kiến đóng góp của các đại biểu đều nhất trí với nội dung và chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh; đồng thời đánh giá cao bố cục, hình thức, nội dung trình bày khoa học, sáng tạo, sát với thực tiễn. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, nông thôn kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng TP Nam Ðịnh cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng; chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ði sâu vào phân tích những vấn đề cụ thể, các đại biểu cho rằng, báo cáo cần nhấn mạnh những lợi thế của tỉnh, nhất là vấn đề phát triển nông nghiệp, công nghiệp cơ khí, sợi, dệt, may mặc; lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo...; phân tích làm rõ nét thành tích xây dựng nông thôn mới; bước đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, kết quả đạt được trong lĩnh vực thông tin truyền thông, thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức; đồng thời định hướng cụ thể hơn việc xây dựng thành phố thông minh; đầu tư cơ sở hạ tầng y tế; phát triển kinh tế biển trong tương lai...

PV