Hội thảo về vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động văn học nghệ thuật

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:52

Sáng 5-12, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo VHNT hiện nay". Ðến dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; cùng hơn 180 đại biểu là các nhà khoa học, nghiên cứu và văn nghệ sĩ cả nước.

72 tham luận thuộc các lĩnh vực VHNT tập trung chỉ ra thực trạng của công tác lý luận, phê bình hiện nay; những bất cập trong công bố tác phẩm, chất lượng chuyên môn, đào tạo đội ngũ; việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước trong lĩnh vực này và chế độ đãi ngộ với người làm công tác lý luận, phê bình...; qua đó khẳng định sự cần thiết vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo VHNT hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Ðảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động lý luận, phê bình để góp phần vào sự phát triển của nền VHNT Việt Nam. Trong tình hình sôi động hiện nay của VHNT, công tác lý luận có phần trầm lắng; lý luận phê bình tỏ ra lúng túng, còn để xảy ra những thiếu sót chưa được khắc phục, làm tăng nguy cơ lệch chuẩn; né tránh hoặc thiếu tinh thần khoa học trong tranh luận học thuật. Ðồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, nhà khoa học và văn nghệ sĩ tiếp tục tham mưu cho Ðảng và Nhà nước chính sách về VHNT nói chung và lý luận, phê bình nói riêng; nhấn mạnh việc cần sớm xây dựng hệ thống lý luận, phê bình VHNT Việt Nam hiện đại; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình có bản lĩnh chính trị, có dũng khí bảo vệ cái hay, cái đẹp. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

* Chiều cùng ngày, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư họp tổng kết hoạt động năm 2019; đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 và công bố quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội đồng.

PV