Hoạt động đối ngoại

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:43

Từ ngày 2 đến 5-12, Ðoàn đại biểu Ðảng ta, do đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư làm Trưởng đoàn, đã thăm Nhật Bản và tham dự Trao đổi lý luận lần thứ chín giữa Ðảng ta và Ðảng Cộng sản Nhật Bản.

Trao đổi lý luận giữa hai Ðảng lần này có chủ đề "Tình hình thế giới và khu vực - cơ hội, thách thức đối với các nước", được tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Ðảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng các văn kiện cho Ðại hội 13 và Ðảng Cộng sản Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức Ðại hội 28. Ðồng chí Phư-oa Tê-chư-dô, Ủy viên Thường vụ Ðoàn Chủ tịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội Ðảng Cộng sản Nhật Bản và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì Trao đổi lý luận. Hai bên trao đổi các vấn đề lớn của thế giới và khu vực, tập trung phân tích, nhận định những xu hướng phát triển lớn của tình hình và các tác động đối với sự nghiệp cách mạng và trách nhiệm của mỗi Ðảng trong bối cảnh mới của thế kỷ 21.

Trong khuôn khổ Trao đổi lý luận, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Nhật Bản Si-i Ca-dư-ô đã tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản trong thời gian qua; nhất trí tiếp tục triển khai tích cực thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng về tăng cường hợp tác. Ðồng chí Si-i Ca-dư-ô khẳng định, quan hệ với Ðảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ quan trọng nhất trong quan hệ đối ngoại của Ðảng Cộng sản Nhật Bản. Ðảng Cộng sản Nhật Bản bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.