Hoạt động đối ngoại

Thứ Ba, 19-11-2019, 04:37

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị liên quan tại Băng-cốc (Thái-lan), chiều 18-11, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6, với chủ đề "An ninh bền vững".

Tại hội nghị, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhận định, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chính, trong đó các cơ chế hợp tác an ninh khu vực do ASEAN dẫn dắt ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết vấn đề Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, các bên tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tránh có những hành động làm phức tạp tình hình, khiến căng thẳng leo thang. Việt Nam tích cực cùng ASEAN và Trung Quốc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất và hiệu quả.

Hội nghị ADMM+ lần thứ 6 ra thông cáo chung, khẳng định lại cam kết hướng đến hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và hàng không. Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tiếp nhận từ Thái-lan chức Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị liên quan trong năm 2020.