Hoạt động đối ngoại

Thứ Hai, 18-11-2019, 02:15

Ngày 17-11, tại Băng-cốc, Thái-lan, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM).

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, sự cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực mang lại cả thuận lợi lẫn thách thức, do đó, các nước ASEAN cần chủ động, tích cực thúc đẩy sự đoàn kết nội khối để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, mở rộng hợp tác với bên ngoài, thông qua các cơ chế hợp tác quốc phòng quân sự do ASEAN dẫn dắt. Bộ trưởng nhấn mạnh, cần tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Ðể Biển Ðông thật sự thành vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

★ Cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tham dự các cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Tại cuộc gặp, phía Nhật Bản khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực; Trung Quốc nhấn mạnh coi trọng hợp tác với ASEAN; Mỹ khẳng định lại các cam kết của Mỹ về khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia và luật pháp quốc tế.

★ Bên lề Hội nghị, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với các Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Niu Di-lân và Hàn Quốc. Các nước đều khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động hợp tác trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

PV