Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Ba, 03-12-2019, 05:09

Ngày 2-12, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng các đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Đà Lạt, sau kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí phân tích, làm rõ thêm về mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm qua và dự báo những năm tiếp theo; thông tin khái quát về tầm nhìn để Việt Nam tiếp tục có những bước đi vững chắc hơn, giải quyết những hạn chế đang đặt ra của 30 năm đổi mới.

Đồng chí cho rằng, điều quan trọng là trên con đường đi đó không chỉ dựa trên nền tảng cũ, mà chúng ta sẽ vượt qua được bẫy thu nhập trung bình; đồng thời phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội và những tác động khác, để Việt Nam tận dụng cơ hội, giải quyết thách thức, bước đi vững chắc hơn. Những ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu QH tỉnh ghi nhận để tiếp tục kiến nghị QH và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

* Chiều 2-12, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn đại biểu QH tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Thay mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông tin đến các cử tri những nội dung, kết quả kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của đất nước năm 2019. Đồng chí cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2019 là năm Việt Nam đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; trấn áp, quyết tâm kéo giảm tội phạm, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời thực hiện các giải pháp làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, cử tri tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao tặng ngành giáo dục huyện Lương Tài 20 bộ máy vi tính.

* Chiều 2-12, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện biên giới Châu Thành (Tây Ninh).

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV vừa qua; cho rằng nhiều nội dung của kỳ họp đã đi sâu, đi sát những vấn đề đời sống và nguyện vọng của người dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Châu Thành; hoan nghênh người dân đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng sát cuộc sống, lợi ích thiết thực cho xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri tại buổi tiếp xúc.

Những vấn đề, ý kiến đóng góp của cử tri thuộc thẩm quyền trả lời của Chính phủ, các bộ, ngành sẽ được Đoàn đại biểu QH tỉnh tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

* Chiều 2-12, Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019 do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Mặt trận tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, nhằm nắm bắt kết quả công tác Mặt trận năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành của quận cần quan tâm thực hiện thật tốt Luật MTTQ Việt Nam và các quy định về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác Mặt trận, bảo đảm những điều kiện thuận lợi để Mặt trận thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Đại hội MTTQ thành phố Cần Thơ lần thứ chín đã đề ra. Bên cạnh đó, Mặt trận quận cần phối hợp với các đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và nội dung tuyên truyền phải phù hợp từng đối tượng để dân biết, dân bàn, dân cùng kiểm tra...

* Sáng 2-12, đồng chí ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đến kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao-su Đồng Nai (gọi tắt là Tổng công ty Cao-su Đồng Nai).

Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, năm 2019, dù diện tích trồng cây cao-su, công nhân đều giảm, nhưng sản lượng, năng suất lao động và doanh số của Tổng công ty Cao-su Đồng Nai vẫn tăng cao so với năm 2018.

Cụ thể, sản lượng đạt 26,6 triệu tấn mủ, tái cơ cấu hơn 800 ha vườn cây. Phó Chủ tịch nước đánh giá, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty Cao-su Đồng Nai luôn chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và đưa công tác này đi vào thực chất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động; đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh.

PV và CTV