Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Ba, 15-10-2019, 02:34

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2019, với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, HTX”. Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, có thể khẳng định khu vực kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài. Số lượng HTX trên toàn quốc phát triển nhanh. Có 57% số HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ này ở phi nông nghiệp là 50 đến 80% tuỳ từng lĩnh vực. Tuy nhiên, mục tiêu nâng tỷ trọng của khu vực kinh tế tập thể trong GDP chưa đạt hiệu quả. Cụ thể, nếu như năm 2003, tỷ trọng của khu vực kinh tế tập thể trong GDP là 7,49%, hiện nay chỉ còn 4% GDP. Nguyên nhân quan trọng làm cho tổng GDP của nền kinh tế tập thể ngày càng đi xuống là do tỷ trọng ở các khu vực khác như công nghiệp chế biến chế tạo, các ứng dụng dịch vụ tăng; trong khi hiệu quả tăng trưởng GDP trong khu vực HTX chỉ bằng 50% các khu vực khác. Đồng thời, sự quan tâm của các bộ, ngành đối với kinh tế tập thể chưa nhiều và chưa đồng đều. Nhận thức về kinh tế tập thể cũng chưa đầy đủ, khi nói đến hợp tác là nghĩ ngay đến nông nghiệp mà không quan tâm đến phi nông nghiệp, hay chỉ nghĩ đến HTX và Liên minh HTX mà không quan tâm đến tổ hợp tác.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cần có giải pháp tăng cường thống nhất nhận thức trong vấn đề phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, cần có giải pháp xử lý những vướng mắc tồn đọng, như trường hợp HTX nông nghiệp đã ở tình trạng giải thể, phá sản nhưng không thể giải thể được. Các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế,… cần đi vào thực tiễn. Đặc biệt, đối với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hiện chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm. Do đó, tới đây cần phải có đầu mối chuyên trách, chịu trách nhiệm về vấn đề này, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan nhà nước thực hiện. Gắn với đó, các địa phương phải củng cố, tăng cường công tác quản lý nhà nước.

★ Chiều 14-10, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị giao ban quý III của Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa 16 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả Ban Chỉ đạo đạt được thời gian qua, nhất là công tác chuẩn bị tổng kết Chương trình 01. Đồng chí lưu ý, trong quá trình xây dựng báo cáo tổng kết, Ban Chỉ đạo cần phân tích được những đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ rõ cách làm cụ thể. Trước hết là việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, hiệu quả thực tiễn khi đưa vào thực hiện. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo phải đi sâu phân tích những mặt làm được, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội”, phải thực hiện thận trọng, vững chắc.

★ Ngày 14-10, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, BVMT và ứng phó BĐKH là vấn đề lớn mang tính chất toàn cầu. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng về BVMT, ứng phó BĐKH. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt những thách thức lớn về ô nhiễm, suy thoái môi trường, nhất là ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề; tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững.

Dịp này, 39 tập thể, 20 cá nhân và chín mô hình các tổ chức tôn giáo được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác BVMT và ứng phó BĐKH.