Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Tư, 28-10-2020, 01:36

Ngày 27-10, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, do Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Hội CCB Việt Nam đã tổ chức, chỉ đạo quá trình đóng góp các ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ, trong đó đã tập trung lấy ý kiến ngay từ cấp cơ sở. Ðồng chí nhấn mạnh, dự thảo văn kiện tiếp tục có bước đổi mới về nội dung và cách thức. Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện đã khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân đối với Ðảng và đất nước, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời mong muốn, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, trong đó chú ý về khía cạnh, như: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT - XH)…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Ðại hội XIII của Ðảng như: định hướng về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn Ðảng; những giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Ðồng thời, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII.

★ Chiều 27-10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 họp Phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH - Chủ tịch Ủy ban. Trọng tâm của phiên họp lần này là rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc đã và đang triển khai, nhất là tình hình, tiến độ triển khai các nội dung, sáng kiến của năm Chủ tịch ASEAN 2020 và thảo luận định hướng triển khai các trọng tâm công tác sắp tới, nhất là công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan dự kiến diễn ra trong tháng 11-2020. Ðây là hội nghị lớn, quan trọng nhất trong năm, có ý nghĩa quyết định với thành công chung của năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của các Tiểu ban, Ban Thư ký và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị các Tiểu ban, các bộ, cơ quan tiếp tục bám sát định hướng, chủ trương, phân công, hoàn tất các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch, lộ trình đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trước khi bàn giao trọng trách này cho nước kế nhiệm. Phó Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành để triển khai các kết quả của năm ASEAN 2020, nhất là các sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Ðể chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan trong tháng 11, Phó Thủ tướng giao các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2020 và các bộ, ngành liên quan khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình, kịch bản phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về tổ chức, nội dung, tuyên truyền, lễ tân, an ninh, an toàn cho hội nghị.

PV