Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:51

Ngày 5-12, tại Hà Nội, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự công bố thực hiện chương trình Vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến "Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết, Việt Nam đang thực hiện cam kết phát triển bền vững với ba trụ cột: phát triển kinh tế gắn với xã hội; bình đẳng xã hội, chăm lo những người yếu thế, phụ nữ, trẻ em, những người khuyết tật; nâng cao năng lực quản trị xã hội, bao gồm năng lực thể chế, năng lực điều hành, năng lực hoạch định chính sách. Ðể bảo đảm phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau, cần có những trái tim nhân hậu, tình yêu thương giữa những con người. Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng của Bộ KH và ÐT không chỉ hướng đến mục tiêu đó với đối tượng được giúp đỡ, chia sẻ là người khuyết tật mà còn là một cuộc tổng kết về quá trình thực hiện các chính sách xã hội và đóng góp vào an sinh xã hội.

Bộ trưởng KH và ÐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, cả nước hiện có 24 triệu người thuộc nhóm yếu thế của xã hội; trong đó hơn sáu triệu người khuyết tật. Ðối tượng hưởng lợi của chương trình này là một triệu người mù, người khiếm thị có nhu cầu sử dụng gậy trắng, ưu tiên trước hết ở những nhóm, cụm yếu thế nhất trong cộng đồng người mù. Ngay sau khi công bố chương trình, sẽ có 10 nghìn cây gậy trắng được trao tặng người mù, người khiếm thị cùng với chương trình tập huấn, trang bị kiến thức để người mù có thể sử dụng gậy trắng an toàn, phục vụ di chuyển hằng ngày.

PV