Hà Nam biểu dương các chức sắc, đồng bào tôn giáo tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

Thứ Năm, 29-10-2020, 15:08
Trung tướng Trần Quốc Tỏ tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu tỉnh Hà Nam tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Nhằm động viên kịp thời những điển hình tiên tiến và đề ra những giải pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ngày 29-10, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Tỉnh Hà Nam hiện có ba  tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và được phép hoạt động là đạo Công giáo, Đạo Phật và Đạo Tin lành với tổng 522 chức sắc, 258 nghìn tín đồ, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Nhìn chung các hoạt động của các tổ chức cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, cơ bản tuân thủ pháp luật; đại đa số các tín đồ tôn giáo có tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Công dân; tích cực tham gia vào phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả được rút ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo của cơ quan, đơn vị. Đã có nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp của cá nhân trong phong trào chung cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những tâm tư nguyện vọng với các cấp, các ngành để giúp các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo trong thời gian tới.

Hà Nam biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo -0
Trung tướng Trần Quốc Tỏ tặng quà cho các chức sắc, người tiêu biểu tỉnh Hà Nam tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tập hợp quần chúng, thu hút quần chúng tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, đáp ứng lợi ích thiết thực của các đồng bào có đạo. Tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở vùng tôn giáo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội; quan tâm giải quyết kịp thời đúng chính sách, pháp luật các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo tỉnh Hà Nam đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Nam.

ĐÀO PHƯƠNG