Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:53

Ngày 4-12, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc thực hiện giải quyết khó khăn, vuớng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) đang thực hiện. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, các chủ đầu tư (CÐT), Ban Quản lý dự án (BQLDA) và các địa phương liên quan tập trung tối đa giải quyết tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng đối với các dự án trọng điểm ngành GTVT đang thực hiện, cụ thể:

Bộ GTVT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo CÐT, BQLDA phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng dự án. UBND các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua (Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Ðắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Tiền Giang): huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo CÐT dự án thành phần GPMB và các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt các nội dung sau: Công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện GPMB dự án; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai giải quyết các vướng mắc về mặt bằng thuộc phạm vi dự án; đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định pháp luật (hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp); chủ trì, phối hợp CÐT dự án, BQLDA trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thi công, áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo quy định.