Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc tại Nghệ An

Thứ Bảy, 06-06-2020, 19:52

NDĐT - Thực hiện phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 6-6, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư cùng đoàn công tác T.Ư đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự có có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Nội chính TƯ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Đảng…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư ghi nhận về tinh thần, không khí mới của tỉnh Nghệ An: Đội ngũ cán bộ trẻ; nội bộ đoàn kết và đồng thuận. Tỉnh đã quan tâm xử lý những vấn đề nảy sinh nên khiếu kiện ít, không có khiếu kiện liên quan đến phẩm chất, đạo đức cán bộ… Nghệ An đã triển khai tốt công tác chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 nghiêm túc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị công tác nhân sự bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình; qua đại hội điểm và đại hội đại trà, công tác nhân sự cơ bản tốt… Đến ngày 1-6, toàn tỉnh đã có 1.151/1.459 (78,9%) cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong đó 91 cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm); 3/4 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn điểm đã tổ chức xong đại hội. Nghệ An đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội theo đúng yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cùng các hướng dẫn liên quan; thực hiện nghiêm việc thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, từ nay đến khi hoàn thành kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh không nhiều, Nghệ An cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở theo kế hoạch và tổ chức rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt khi bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cùng với việc chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tỉnh cũng cần tích cực chuẩn bị dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động. Công tác xây dựng các văn kiện phải khách quan, toàn diện, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và sát với thực tế của địa phương; xác định được vị trí của Nghệ An trong bảng tổng sắp 63 tỉnh, thành trong cả nước, khu vực Bắc Trung Bộ từ quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người… Xác định đích đến và định hướng phát triển cho Nghệ An trong thời gian tới, từ đó đưa ra được nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị phải làm sao để đảm bảm thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị Nghệ An chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc thảo luận góp ý các Văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về công tác nhân sự, đồng chí lưu ý: Nhiệm kỳ này đặt ra vấn đề nhân sự phải đặc biệt coi trọng chất lượng. Do đó, cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thẩm tra, rà soát nhân sự Đại hội; tiến hành khảo sát đánh giá quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể của nhân sự; quan tâm làm rõ và xác minh thông tin dư luận liên quan đến nhân sự với tinh thần khẩn trương, nghiêm khắc nhưng phải thận trọng, trách nhiệm không vì sức ép từ bất kỳ ai. Phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dứt khoát không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức; chủ động ngăn ngừa, cảnh giác, đấu tranh với sự chi phối từ những thông tin không chính thức, thông tin xấu độc khác. Công tác cán bộ phải hết sức rất dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch chặt chẽ, đúng quy định, quy trình; phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, triển vọng… Không chọn nhầm người; biết được điểm mạnh, mặt hạn chế của từng người để phát huy hay kiểm soát.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, sau đại hội phân công cấp ủy viên theo đúng phương án nhân sự; quan tâm công tác tư tưởng, chế độ, chính sách cho những người không tái cử.

Tỉnh cũng cần khẩn trương chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự của tỉnh để báo cáo T.Ư. Song song với quá trình chuẩn bị đại hội cần quyết tâm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu khó đạt của nhiệm kỳ; đồng thời, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, bức xúc, kéo dài và vấn đề phát sinh.

Những đề xuất của tỉnh Nghệ An được đoàn công tác tiếp thu để đề xuất các cơ quan liên quan.

THÀNH CHÂU