Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với phong trào cách mạng ở Thừa Thiên - Huế và Trung kỳ

Thứ Bảy, 19-10-2019, 18:12
Quang cảnh hội thảo.

NDĐT - Sáng 19-10, tại TP Huế, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với phong trào cách mạng ở Thừa Thiên - Huế và Trung kỳ”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã tập trung làm rõ sự ảnh hưởng, nhân tố tạo thành nhân cách, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã phấn đấu và dâng hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học tại làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng chí Nguyễn Chí Diểu sớm tiếp xúc với những người thầy tâm huyết; giàu lòng yêu nước; được sống, tham gia hoạt động trong bầu không khí đấu tranh cách mạng sôi sục của các tầng lớp nhân dân và thanh niên, học sinh, sinh viên Huế thời bấy giờ.

Năm 17 tuổi, đồng chí đỗ vào Trường Quốc học và tham gia tích cực các phong trào đấu tranh yêu nước, chống chính quyền thực dân Pháp. Sau phong trào bãi khóa năm 1927, đồng chí bị đuổi học. Rời Trường Quốc học, đồng chí bắt liên lạc với các nhà hoạt động cách mạng; tiếp tục tham gia các cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công. Mới 19 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Tân Việt Cách mạng Đảng - Ủy viên Kỳ bộ Trung kỳ; sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa đầu tiên.

Với 31 tuổi đời, 12 tuổi Đảng và 14 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng giao nhiều trọng trách; là người trực tiếp lãnh đạo và tổ chức các phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ, tạo thành phong trào cách mạng sôi nổi của nhân dân Thừa Thiên - Huế và các tỉnh Trung kỳ thời bấy giờ. Mặc dù bị thực dân Pháp theo dõi, nhưng với trình độ hiểu biết và lòng yêu nước, thương dân, đồng chí Nguyễn Chí Diểu đã cùng các đồng chí Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Bùi San tổ chức gây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, cổ động; tập hợp quần chúng nhân dân thành mặt trận rộng rãi đấu tranh đòi tự do, dân chủ. Đồng chí Nguyễn Chí Diểu xứng đáng là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế.

Ra đi lúc chỉ mới 31 tuổi đời khi sự nghiệp còn dang dở, song những tháng năm hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Nguyễn Chí Diểu mãi mãi là nét son trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Dù ở trong lao tù, dù đấu tranh bí mật hay công khai; dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Chí Diểu luôn là một nhà hoạt động chính trị, người cộng sản kiên trung, một lòng vì dân, vì Đảng.

Hội thảo là dịp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế tôn vinh và hiểu hơn những đóng góp, sự cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Diểu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ tiền bối, nhất là học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Chí Diểu, thế hệ hôm nay càng có ý thức sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trách nhiệm tuyên truyền, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tư tưởng và đạo đức, lý tưởng và lối sống cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

CÔNG HẬU