Đồng chí Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Thứ Bảy, 03-10-2020, 07:01
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Đồng chí Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 và đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn sinh ngày 2-8-1971, quê quán: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Thạc sĩ Kinh tế tại Italy (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng cho sự phát triển); cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn đã trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực tài chính: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính; Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Trợ lý Bộ trưởng Tài chính; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Tháng 1-2017, đồng chí Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tới tháng 6-2019, đồng chí được Ban Bí thư phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

TRẦN HẢO