Đổi mới công tác tuyên giáo “nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”

Thứ Năm, 20-06-2019, 17:52
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2019, cụm Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ.

NDĐT - Ngày 20-6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2019, cụm Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, sáu tháng đầu năm, dưới sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư và sự chỉ đạo của cấp ủy, ngành tuyên giáo khu vực Đông Nam Bộ cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động triển khai đầy đủ, nghiêm túc, linh hoạt các yêu cầu trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tổ chức học tập, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã nâng dần chất lượng, đổi mới phương pháp; công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để có phương án tháo gỡ kịp thời.

Hội nghị thống nhất đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2019, như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc tổ chức quán triệt, thái độ học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên nhằm bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế -xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng “nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”.

MAI VĂN BẢO