Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ Bảy, 09-11-2019, 04:10

Chiều 8-11, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tại buổi làm việc, Ðoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hai Nghị quyết nêu trên, đồng thời trao đổi, thảo luận để hoàn chỉnh báo cáo. Trước đó, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã kiểm tra tại bảy đơn vị trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, gồm các quận ủy: Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, các huyện ủy: Phong Ðiền, Cờ Ðỏ; các đảng ủy: Công an TP Cần Thơ, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, Thành ủy Cần Thơ đã quán triệt triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết bài bản. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện thí điểm những mô hình đã đủ điều kiện như trong nghị quyết nêu; tiến hành đánh giá mô hình điểm để rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ TP Cần Thơ; chuẩn bị tốt phục vụ Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

PV