Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Thứ Ba, 15-10-2019, 02:34

TTXVN - Ngày 14-10, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII)

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Nội vụ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết nêu trên. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần hai nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện. Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Qua kiểm tra, Đoàn công tác mong muốn chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.