Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hậu Giang

Thứ Sáu, 15-11-2019, 02:56

Ngày 14-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua của tỉnh Hậu Giang, nhất là luôn quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của T.Ư và cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng của tỉnh được thực hiện bài bản; việc phát hiện và xử lý tham nhũng quyết liệt, nghiêm minh, đạt hiệu quả cao; các kết luận, kiến nghị của T.Ư được thực hiện nghiêm túc.

Đoàn công tác chỉ rõ những hạn chế của Hậu Giang trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan những lĩnh vực nhạy cảm, như: đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, chi tiêu ngân sách… Đồng thời, đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của T.Ư về phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tham nhũng, lãng phí…

PV