Điện mừng

Thứ Ba, 01-12-2020, 02:19

Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Pa-le-xtin của Liên hợp quốc (ngày 1-12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Ngài An-tô-ni-ô Gu-tê-rét, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Ngài Che-ích Ni-ang, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về các quyền bất khả xâm phạm của người dân Pa-le-xtin và Ngài Ma-mút Áp-bát, Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin, khẳng định sự ủng hộ và tình đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Pa-le-xtin trong cuộc đấu tranh chính nghĩa về các quyền dân tộc cơ bản của mình.