Điện mừng

Thứ Tư, 08-07-2020, 04:02

Nhân dịp Ngài Ô-khơ-na Khu-rên-su-khơ được Quốc hội Mông Cổ bầu lại làm Thủ tướng Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.