Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

Thứ Sáu, 13-12-2019, 04:16
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

* Chủ tịch:

Nguyễn Anh Tuấn

* Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Tường Lâm
Nguyễn Kim Quy
Nguyễn Hải Minh
Đặng Hồng Anh
Trần Văn Thuấn
Đặng Thị Phương Thảo
Trần Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bắc