Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ 11

Thứ Sáu, 10-07-2020, 18:37

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. 

Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Lê Thành Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp; đại diện lãnh một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; thường trực đảng ủy của 18 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cùng 198 đại biểu đại diện cho 1.042 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Giai đoạn 2015- 2020, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát chủ trương, đường lối, quy định, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ Khối, các Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2015, 2016, 2017 Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có hơn 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh”; có 90 đến 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 đến 18% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
         
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo và bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Phấn đấu hàng năm có hơn 90% tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 150 đến 200 đảng viên;… 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, với nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư pháp cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới tư duy, có phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, giữa cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức - cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...
 

HOÀNG LÂM