Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 07-07-2020, 15:06
Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau ba ngày ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết (từ ngày 5 đến 7-7), Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX. Đồng chí Phạm Đức Toàn, tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chọn chỉ đạo Đại hội điểm.

Với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững”, 255 đại biểu dự đại hội đã biểu quyết thông qua 17 mục tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,96%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34%; thương mại - dịch vụ chiếm 44,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt trên 79 nghìn tấn và đến năm 2025 huyện cơ bản đạt huyện nông thôn mới với 21/21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn, trong đó hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Điện Biên phấn đấu: Hằng năm, có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp hơn 200 đảng viên; duy trì, giữ vững 100% thôn, bản, trường học trạm y tế có chi bộ sinh hoạt độc lập.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật Đảng bộ huyện Điện Biên đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2019 (tính trên địa bàn 25 xã) đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so năm 2015.

An ninh lương thực bảo đảm, sản lượng gạo hàng hóa tăng cả về lượng và giá trị. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Cuối năm 2019 đã có 16/25 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của nhân dân. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng sự nghiệp giáo dục, y tế được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, lồng ghép với các chương trình, dự án giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,82%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quan hệ đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường góp phần phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề thiết thực.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên, việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Với các mục tiêu Đảng bộ huyện Điện Biên đặt ra cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn gợi mở, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, sao cho phát huy trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Điện Biên gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm huyện lỵ, khu vực Bản Phủ - ngã ba Pom Lót, trung tâm xã Mường Nhà... và các khu vực có tiềm năng phát triển, đặc biệt là các xã giáp với TP Điện Biên Phủ.

Cùng với đó tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và hiệu quả công tác đi cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Toàn được tin tưởng bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí: Bùi Xuân Trường, Bùi Hải Bình được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hường được bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy.

LÊ LAN