Công bố 19 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Sáu, 27-11-2020, 14:15
(Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 27-11, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố bốn nghị quyết của Quốc hội và 15 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết cùng bạn đọc.

Bốn nghị quyết của Quốc hội:

1) Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

2) Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. (Phụ lục)

3) Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. (Phụ lục)

4) Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

1) Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2) Nghị quyết số 1070/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3) Nghị quyết số 1071/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4) Nghị quyết số 1072/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5) Nghị quyết số 1073/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6) Nghị quyết số 1074/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7) Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8) Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9) Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10) Nghị quyết số 1078/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11) Nghị quyết số 1079/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12) Nghị quyết số 1080/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13) Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14) Nghị quyết số 1082/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15) Nghị quyết số 1083/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem các nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).