Chúc mừng kỷ niệm Khai đạo Cao Đài

Chủ Nhật, 10-11-2019, 09:01

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài.

Thư viết: Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc đang hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua, đồng bào theo đạo Cao Đài đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động thông qua nhiều việc làm thiết thực như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xã hội hóa các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức giao lưu hành đạo, góp phần đoàn kết các Hội thánh Cao Đài và giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn: Đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV