Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 20-09-2020, 00:57

Chính phủ  vừa ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên được tặng Huân chương Lao động hạng nhất nếu hai lần liên  tục  đoạt   Huy chương vàng trong kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. Trường hợp đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Huy chương bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới... được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Với học sinh, sinh viên, học viên đoạt Huy chương bạc trong kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế; Huy chương đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới... được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Ngoài ra, mức thưởng cao nhất lên tới 55 triệu đồng với Huy chương vàng hoặc giải nhất, Huy chương bạc là 35 triệu đồng, Huy chương đồng là 25 triệu đồng; khuyến khích 10 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2020.