Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các đồng chí lãnh đạo làm việc và dự đại hội tại Đà Nẵng, Phú Thọ

Chủ Nhật, 24-05-2020, 04:02

* Vĩnh Long góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

Ngày 23-5, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc khắc phục vi phạm, khuyết điểm; tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế thành phố duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 7,4%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 4.495 USD, gấp 1,38 lần so với năm 2015. Về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Đến nay đã có 3.081 tổ chức đảng dưới cơ sở tổ chức thành công đại hội (chiếm 99,83%). Đối với các đảng bộ cơ sở đã có 10 đơn vị đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư. Đối với đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, đến nay đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị theo đúng kế hoạch. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cơ bản hoàn thành. Thành ủy đang chỉ đạo công tác sắp xếp cán bộ trước và sau đại hội; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ hoặc có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi…

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đạt được trong 5 năm qua. Đối với phương hướng phát triển kinh tế, đồng chí lưu ý TP Đà Nẵng cần tăng cường phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, vốn đang là thế mạnh của Đà Nẵng. Dịch vụ cảng biển và hàng không là mũi nhọn thứ hai, để kết nối các nhà đầu tư công nghệ cao tìm đến hợp tác. Thành phố cũng cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, trong đó có hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng ở Sơn Trà và Bà Nà cũng như nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải được tập trung vì đây là nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí đánh giá Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 35 nghiêm túc, đặc biệt trong chỉ đạo công tác xây dựng Báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự... Đồng chí tin tưởng, Đà Nẵng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị cũng như tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đã kiểm tra công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tại Quận ủy Hải Châu.

* Ngày 23-5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ mới được thành lập theo chủ trương của T.Ư về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Xã Vạn Xuân được thành lập từ ngày 1-1-2020 trên cơ sở sáp nhập ba xã Cổ Tiết, Văn Lương, Tam Cường. Đảng bộ xã có 966 đảng viên được sinh hoạt tại 36 chi bộ, trong đó, có 24 chi bộ khu dân cư, tám chi bộ trường học, hai chi bộ y tế, một chi bộ công an xã và một chi bộ hợp tác xã. Sau sáp nhập và đi vào hoạt động, Đảng bộ xã tập trung nguồn lực, ổn định hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vạn Xuân xác định tiếp tục tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, sự đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Vạn Xuân trở thành xã nông thôn mới.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Long đã đạt được mục tiêu đề ra và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xây dựng chủ đề đại hội gồm hai phương án. Cụ thể, phương án một là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững. Phương án hai là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, nâng chất tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ đã tích cực góp ý về chủ đề, phương châm đại hội, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025… Nhiều ý kiến đề cập những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, tính đột phá và các giải pháp mang tính khả thi cao nhằm giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

PV