Bình Thuận có tân Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Năm, 03-12-2020, 18:38
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh (người cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều 3-12, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành công tác cán bộ, bầu và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, tại phiên họp, sau khi Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đọc Tờ trình về việc xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, các đại biểu đã bỏ phiếu với kết quả 50/50 đại biểu tham dự đồng ý miễn nhiệm.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đọc Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.   

Kết quả, ông Nguyễn Hoài Anh đã được 50/50 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đồng ý bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 92,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh (50/54 đại biểu)

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bỏ phiếu với 49/50 đại biểu tham dự đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Lương Hải; 50/50 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Ngô Minh Chính, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, cả hai ông nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2020.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977; quê xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 11-2000 đến tháng 1-2003: Thẩm kế viên, Chuyên viên Sở Xây dựng Bình Thuận;

+ Từ tháng 2-2003 đến tháng 12-2004: Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Bình Thuận;

+ Từ tháng 1-2005 đến tháng 8-2007: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận;

+ Từ tháng 9-2007 đến tháng 2-2014: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ tháng 12-2007), Tỉnh ủy viên (từ tháng 10-2010);

+ Từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong;

+ Từ tháng 9-2015 đến tháng 11-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ tháng 10-2015);

+ Từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

+ Từ tháng 8-2019 đến tháng 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;

+ Từ tháng 10-2020 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;

+ Đại biểu HĐND tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2004-2011; khóa 9, nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 3-12-2020, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐÌNH CHÂU