Báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 23-10-2020, 10:49
Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Ngày 23-10, tại TP Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đăng cai, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía bắc và TP Hà Nội dự.

Hội thảo diễn ra sau khi Đảng bộ các tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên rất có ý nghĩa đối với Hội Nhà báo và những người làm báo khu vực miền núi phía bắc và TP Hà Nội.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để cơ quan báo chí, hội viên nâng cao chất lượng tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh.

Chủ đề của hội thảo được trình bày, phân tích, lý giải, chia sẻ phương pháp nghiệp vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng nhiều góc độ, như: đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng, tổ chức các cuộc thi viết, bồi dưỡng chính trị cho hội viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ hội viên nhà báo.

THẾ BÌNH