Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, 17-01-2020, 20:02

NDĐT - Ngày 17-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo T.Ư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo T.Ư đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo. Ban tập trung chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, lý luận chính trị ở các cấp; chủ động ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn, những nội dung có tác động sâu sắc đến công tác tư tưởng; tham mưu, chỉ đạo triển khai đôn đốc các hoạt động, diễn biến liên quan lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại; chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất đối với các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và các vấn đề xã hội khác…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 có nhiều ngày lễ lớn của Đảng và đất nước, trong đó có kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, công tác tuyên truyền cần chủ động hơn, kịp thời và hiệu quả hơn. Về bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo T.Ư cần làm tốt công tác tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; chủ động tham gia triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng; các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa- văn nghệ, dư luận xã hội… Đồng chí lưu ý, các vụ, đơn vị của Ban cần phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan; tạo sự đoàn kết nội bộ, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác năm 2019.

TIỂU PHƯƠNG