Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bắc Giang

Thứ Sáu, 22-11-2019, 06:13

Chiều 21-11, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018 và chín tháng đầu năm 2019, qua công tác kiểm tra nội bộ, tỉnh chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, sai phạm về kinh tế; đã xử lý ba trường hợp, điều chuyển công tác bốn trường hợp qua thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh đã kiểm tra 187 tổ chức đảng và 660 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng, hơn 133 ha đất...

Tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của tỉnh Bắc Giang, đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo, rà soát các kiến nghị sau thanh tra; xử lý trách nhiệm, các vụ việc liên quan đến đất đai… Trong quá trình thực hiện cần đánh giá, kiến nghị, bổ sung các quy định còn bất cập, chưa hợp lý. Bên cạnh đó, cần quyết liệt tổ chức các giải pháp phòng, ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tố giác tội phạm.