Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư tổ chức Phiên họp thứ bảy

Thứ Ba, 12-11-2019, 02:40

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư tổ chức Phiên họp thứ bảy. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư xem xét, thảo luận, cho ý kiến về bốn Ðề án do Ðảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ðảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trình, gồm: Ðề án "Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư"; Ðề án "Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp"; Ðề án "Ðổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân" và Ðề án "Ðổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ðảng".

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương các cơ quan trình Ðề án đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc và tán thành với nhiều nội dung trong các Ðề án. Ðối với Ðề án "Ðổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân" và Ðề án "Ðổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ðảng", Phó Thủ tướng đề nghị Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.