Ban Bí thư thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân có vi phạm tại tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 15-11-2019, 08:17
Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên.

Ngày 14-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có buổi làm việc, công bố các quyết định thi hành kỷ luật của Ban Bí thư đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm tại địa phương này.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, làm thất thoát, lãng phí lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; trực tiếp ký nhiều văn bản của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh về đất đai, đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nội dung cố ý vi phạm; từ tháng 2-2012 đến 6-2013, đã nhiều lần ký văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển giao quyền quản lý Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang từ Vinalines sang UBND tỉnh Khánh Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 - 2015; 2015-2020 và những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; trực tiếp ký rất nhiều văn bản của Ban Cán sự đảng, của UBND tỉnh về đất đai, về đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong xã hội. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; trực tiếp ký nhiều văn bản về đất đai, về đầu tư xây dựng của UBND tỉnh vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

PV