Bạc Liêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức

Thứ Ba, 15-10-2019, 09:28

Qua hơn một năm triển khai Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, tỉnh Bạc Liêu đã tạo được bước chuyển biến tích cực.

Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đổi mới; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm được khắc phục; tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giảm đáng kể; chấp hành tốt giờ giấc làm việc, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực...

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thấy, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm túc thực hiện Chỉ thị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra, xử lý một cán bộ là phó trưởng phòng cấp tỉnh với hình thức kỷ luật khiển trách. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các cấp đã kiểm tra, phát hiện 60 tổ chức, 178 cá nhân vi phạm, có khuyết điểm, trong đó có 17 trường hợp vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các tổ chức đảng, chính quyền nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục bệnh thành tích và tình trạng xử lý chưa nghiêm, thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Các địa phương, đơn vị cũng cần tiếp tục rà soát các quy chế, quy trình công tác để khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện công việc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật.

★ Cần Thơ đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy “về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ”, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả. Đến nay, 73 đơn vị có hoạt động khoa học - công nghệ, chủ trì thực hiện 1.682 nhiệm vụ khoa học - công nghệ các cấp; số cán bộ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ là 7.455 người. Thành phố đang triển khai xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và thành lập sàn giao dịch công nghệ.

Thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ xác định tiếp tục thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của khoa học - công nghệ. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ của thành phố đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Thành phố sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư nhằm tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ, nhất là đối với các dự án khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ... Bên cạnh đó, thành phố dành nhiều sự quan tâm tới cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long...