Ðoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Ðảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư

Chủ Nhật, 31-05-2020, 04:35

TTXVN - Sáng 30-5, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu Ðoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Thường vụ Quân ủy T.Ư về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Cùng dự buổi làm việc, có Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, Thường vụ Quân ủy T.Ư đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng trong Ðảng bộ Quân đội và toàn quân. Nổi bật là việc chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua hướng về đại hội. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên luôn xác định đại hội đảng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thường vụ Quân ủy T.Ư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Trong đó, Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, không né tránh; gắn với trách nhiệm cá nhân trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định số 08 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư, trọng tâm là về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy và quy trình năm bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới.