Xuất siêu thương mại hàng hóa 9,1 tỷ USD

Thứ Sáu, 29-11-2019, 11:38

NDĐT – Ngày 29-11, Tổng cục thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng ước tính xuất siêu 9,1 tỷ USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước tính đạt 473,73 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, khu vực kinh tế trong nước đạt tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hơn 18%, cao hơn nhiều tốc độ tăng 11 tháng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,8%).

Tính chung 11 tháng năm 2019, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,72 tỷ USD, tăng 18,1%, chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 166,7 tỷ USD, tăng 3,8%, chiếm 69%.

Trong 11 tháng qua, Việt Nam có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có năm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 10 tỷ USD, gồm: điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 48,7 tỷ USD; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 32,4 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 29,9 tỷ USD; Giày dép đạt 16,5 tỷ USD; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 tỷ USD.

Cùng thời gian này, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 232,31 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 98,21 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 134,1 tỷ USD.

Trong 11 tháng qua có 35 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch hơn một tỷ USD, chiếm 90% tổng kim ngạch nhập khẩu (Hai mặt hàng đạt hơn 20 tỷ USD, chiếm 34,7%), trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 47,3 tỷ USD và Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 33,2 tỷ USD.

Xuất lớn sang Hoa Kỳ, nhập nhiều từ Trung Quốc
Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 38 tỷ USD; Trung Quốc đạt 37,4 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 23,4 tỷ USD; Nhật Bản đạt 18,6 tỷ USD và Hàn Quốc đạt 18,4 tỷ USD.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 68,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 43,6 tỷ USD; ASEAN đạt 29,6 tỷ USD; Nhật Bản đạt 18,1 tỷ USD; thị trường EU đạt 13,4 tỷ USD và Hoa Kỳ đạt 13 tỷ USD.

X.B