Xây dựng cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Thứ Bảy, 12-10-2019, 04:23

Hiện nay, tình trạng vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng bị vứt bừa bãi ngay tại các cánh đồng đã là thói quen của nhiều nông dân, làm ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe người dân.

Trước thực trạng nêu trên, từ đầu năm 2018, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc BVTV”. Đến nay, mô hình đã có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ môi trường nông thôn và bước đầu được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Hội Nông dân xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh đã cùng chính quyền địa phương triển khai mô hình thu gom vỏ thuốc BVTV đã qua sử dụng. Từ nguồn vốn vận động, xã hội hóa và kinh phí hỗ trợ của Tỉnh hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gần 500 thùng đựng vỏ bao thuốc BVTV đã được đặt ở tất cả 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh. Các điểm này đều được đặt ở vị trí thuận tiện đường giao thông, xa nguồn nước, xa khu dân cư, phân bố hợp lý, thuận lợi cho người dân, không ảnh hưởng tới môi trường chung quanh. Có thể thấy, việc xây dựng bể thu gom bao bì, chai, lọ thuốc BVTV tại huyện Yên Khánh bước đầu đã phát huy hiệu quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Còn trên phạm vi toàn tỉnh, ước tính đã thu gom được hàng tấn bao bì thuốc BVTV gồm chai nhựa, thủy tinh, túi ni-lông… đã qua sử dụng. Toàn bộ lượng bao bì này được các địa phương vận chuyển về nơi tập kết, xử lý chôn lấp hoặc đốt cùng rác thải sinh hoạt. Từ khi triển khai việc xây dựng bể chứa rác thải thuốc BVTV, tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể, không còn tình trạng người dân vứt bừa bãi các loại vỏ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Từ những kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc BVTV” tại tỉnh Ninh Bình, thiết nghĩ, các địa phương cần sớm học tập và nhân rộng hiệu quả. Khi có cả một chương trình hành động thống nhất thì chắc chắn những người nông dân sẽ đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình nhằm giữ gìn môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

LAN HẠ