Thêm năm doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang LB Nga

Thứ Năm, 05-12-2019, 17:23
Các đại biểu tại Hội nghị bàn về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên lợn.

NDĐT – Kể từ ngày 4-12-2019, năm doanh nghiệp gồm: DL 374, Phân xưởng 1, Công ty Seaprodex Minh Hải; DL 34, Công TNHH chế biến thủy sản 1; DL 344, Công ty TNHH thủy sản Huy Nam; DL 409, Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản XNK Kiên Cường; DL 266, Công ty TNHH Ngọc Tùng, được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị bàn về các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh trên lợn, trong đó tập trung vào bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, do Cục Thú y Việt Nam phối hợp Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương thực thế giới (FAO) tổ chức, Cục trưởng Thú y Phạm Văn Đông đã trao đổi, đàm phán với cơ quan thú y thẩm quyền của các nước, trong đó có Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát Thú y và Kiểm dịch động thực vật (FSVPS) về việc xem xét cho phép các sản phẩm thịt gia súc và gia cầm, trứng gia cầm, sữa và sản phẩm sữa, mật ong, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam xuất khẩu sang các nước.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 26-11 đến ngày 2-12-2019, Cục Thú y đã tích cực trao đổi, cung cấp tài liệu cho phía Liên bang Nga và đến ngày 3-12-2019, FSVPS đã có thư gửi Cục trưởng Thú y Việt Nam thông báo về việc cho phép năm doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Liên bang Nga kể từ ngày 4-12-2019, gồm có: DL 374, Phân xưởng 1, Công ty Seaprodex Minh Hải; DL 34, Công TNHH chế biến thuỷ sản 1; DL 344, Công ty TNHH thuỷ sản Huy Nam; DL 409, Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản XNK Kiên Cường; DL 266, Công ty TNHH Ngọc Tùng.

Trong thời gian tới, Cục Thú y tiếp tục trao đổi, đàm phán để xuất khẩu các sản phẩm thịt gia cầm và sản phẩm sữa từ Việt Nam sang Liên bang Nga.

HẢI PHƯƠNG