Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 18-09-2020, 02:22

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Văn bản số 1259/TTg-KTTH chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh (SXKD), tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (GNVÐTC).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chỉ đạo của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thúc đẩy mạnh mẽ SXKD, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy mạnh GNVÐTC để góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: phải đi sâu, đi sát, bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD; theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp (DN) và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, DN. Tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất giải quyết.

 Kiên quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, SXKD và các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo dõi sát tình hình thực tiễn để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động SXKD của các DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Chú trọng đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển SXKD, trong đó lưu ý rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và những vấn đề liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, DN,...

Các bộ, ngành chức năng và các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, có các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về huy động vốn, tín dụng, tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan,… gắn với các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu để tạo thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả các DN thực hiện các chương trình này. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ GNVÐTC, nhất là nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Từng bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ danh mục các dự án đầu tư công, nắm bắt tình hình triển khai từng dự án để có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc điều chuyển vốn sang các công trình, dự án khác có khả năng giải ngân tốt, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phấn đấu giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2019 và những năm trước chuyển sang; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải ngân tối đa nguồn vốn ODA được giao theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị cụ thể để đẩy nhanh tiến độ GNVÐTC, nhất là đối với các dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách để đưa ra thảo luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 tới.

PV