Tháng 10, khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thứ Hai, 25-05-2020, 02:19

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, dự kiến tháng 10 tới, sẽ khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, phấn đấu phát điện vào năm 2024. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương và Ủy ban chấp thuận để Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt đầu tư. Ðể bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch, lãnh đạo EVN đã có văn bản chính thức kiến nghị tỉnh Hòa Bình sớm bàn giao mặt bằng phần diện tích đất bãi thải dốc Cun cho chủ đầu tư. Ðồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án san nền phục vụ phát triển đô thị (khu liên cơ tại đầm Quỳnh Lâm) để đồng bộ tiến độ dự án.

PV