Tăng giá xăng, giảm giá dầu

Thứ Bảy, 30-11-2019, 16:18

NDĐT – Chiều 15-11, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá các loại xăng từ 255 đồng/lít đến 351 đồng/lít, nhưng giảm giá các loại dầu từ 94 đồng/lít đến 575 đồng/kg.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), dầu mazut trích lập ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước mức trích lập dầu mazut là 700 đồng/lít). Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng ở mức 250đồng/lít (kỳ trước không chi Quỹ Bình ổn).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: tăng 255 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: tăng 351 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 94 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 169 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 575 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.507 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.796 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.963 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 14.968 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.942 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15-11-2019.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 31-10, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 218 đồng/lít đến 350 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 121 đồng/lít đến 299 đồng/kg.

X.B