Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất phế liệu

Thứ Bảy, 16-11-2019, 10:47
Các yếu tố hóa học đã được kích tạp trong dùng trong điện tử thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

NDĐT – Ngày 15-11, Bộ trưởng Công thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2024.

Các phế liệu nằm trong danh mục gồm: Thạch cao, hạt xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt thép, các yếu tố hóa học đã được kích tạp trong dùng trong điện tử; các tấm, màng … bằng plastic; giấy loại, bìa loại thu hồi; phế liệu tơ tằm, bông, lông cừu, vải vụn, dây chão, thừng cáp đã qua sử dụng; các phế liệu đồng, niken, nhôm, kẽm, thiếc vonfram, molypden, magie, titan, xircon, antimon, mangan, crom, …

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, Bộ trưởng Công thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Thông tư số 27/2019/TT-BCT thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ dán sang Hoa Kỳ
X.B